Contact

RaadsledenNieuws is de informatiebron voor raadsleden en raadsgriffiers. Er is geen enkele studie die mensen opleidt tot gemeenteraadslid. Wel is er RaadsledenNieuws. Geschikt voor nieuwe, maar ook voor ervaren raadsleden. De onderwerpen zijn actueel, politiek interessant en leveren voor elk raadslid noodzakelijke sturingsinformatie. RaadsledenNieuws bestaat uit een magazine (in print en digitaal) en een actuele website, incl. uitgebreide kennisbank.

Redactieadres
Sdu Uitgevers
Redactie RaadsledenNieuws
Lia de Jong
Postbus 20025
2500 EA  Den Haag
e-mail: raadsledennieuws@sdu.nl

Uitgever
Dineke Sonderen
Postbus 20025, 2500 EA Den Haag
e-mail: d.sonderen@sdu.nl

Redactie Raadsledennieuws
drs. E.W. K. Meurs (Statengriffier gemeente Zuid-Holland) (hoofdredacteur)
dr. G. Hagelstein (raadsgriffier gemeente Ede)
mw. drs. I. den Heijer (raadslid gemeente Lansingerland)
B. van Rooijen (raadslid gemeente IJsselstein)
drs. W.C.M. Voeten (raadsgriffier gemeente Etten-Leur)

e-mail: raadsledennieuws@sdu.nl

Adverteren
Saskia van der Tol
Media Adviseur
tel. 06 519 791 48
e-mail: s.v.d.tol@sdu.nl
e-mail: sdu.adverteren@sdu.nl
www.sduadverteren.nl


Bezoekadres Sdu Uitgevers
Sdu Uitgevers
Prinses Beatrixlaan 116, 2595 AL Den Haag
telefoon: 070 378 99 11
www.sdu.nl

Abonnementen
Raadsleden hebben hun eigen magazine (in print en digitaal) en een actuele website, incl. uitgebreide kennisbank: RaadsledenNieuws! Inmiddels hebben al ruim 3.000 raadsleden zich geabonneerd. Wilt u RaadsledenNieuws ook ontvangen, abonneer u dan vandaag nog.

Neem dan vooral een abonnement met uw hele fractie of, nog voordeliger, met de hele raad. De prijs voor het abonnement is namelijk lager naarmate er binnen uw gemeente meer abonnementen worden afgesloten.
Met RaadsledenNieuws wordt uw rol binnen de gemeente verduidelijkt en worden u handvatten aangereikt om die rol te vervullen. De artikelen zijn praktisch van aard en geven u de informatie en tips die u bij de uitvoering van uw taak nodig heeft. De artikelen worden bekeken en geanalyseerd vanuit uw positie als raadslid. Niet alleen bedoeld voor nieuwe, maar ook zeker voor al langer zittende raadsleden. De positie van raadsleden is door het duale stelsel ingrijpend veranderd. RaadsledenNieuws ondersteunt u in uw nieuwe rol.

Minimale abonnementsperiode is één jaar.