Kennisbank

Column
Het dagblad Trouw (Romana Abels, 3 februari 2018) deed in 2018 onderzoek naar de toename van het aantal fracties in gemeenteraden. De cijfers logen er niet om. In dertig procent van de gemeenten zijn door afsplitsing meer fracties ontstaan. Het gemiddeld aantal fracties per raad groeide van 6,8 in 2010 naar 7,3 in 2018. Jammer dat dat cijfer niet verder is uitgesplitst naar omvang van de raad, want het flatteert op deze wijze de groei in aantal fracties, zeker in de wat grotere gemeenten. Meerderheid Meer fracties per raad lijkt een gegeven te zijn geworden. Behalve dat er per onderwerp in de... lees verder
De raad aan het werk
Misschien heb je als raadslid wel de ambitie om wethouder te worden. Of denk je ‘laat maar’ want wethouders komen steeds vaker ten val. Dan is het lezen van het boek Valkuilen voor wethouders een aanrader. Omdat ik nieuwsgierig ben naar de achtergrond bel ik de schrijver van het boek, Henk Bouwmans. Waar gaat het boek over? Bouwmans: ‘Dit boek geeft een overzicht van en inzicht in de valpartijen en tussentijdse vertrekken van wethouders in de afgelopen vier college- en raadsperioden. De belangrijkste redenen van vertrek komen aan de orde, zoals falende bestuursstijl van wethouders,... lees verder
De raad aan het werk
Alle gemeenteraden hebben, of krijgen op korte termijn, te maken met de Regionale Energiestrategie (RES). Het is in het belang van inwoners dat raden in dit proces goed gepositioneerd zijn zodat ze hun rol goed kunnen invullen. Regionale samenwerking tussen raden onderling bij het vergaren van kennis is nuttig en nodig. Het landelijke klimaatakkoord, waarin de Parijse klimaatafspraken worden uitgewerkt om te komen tot een CO2-reductie van 49 procent in 2030, wordt deels ingevuld door het opstellen van regionale energiestrategieën. Daarmee moeten de maatregelen op het gebied van hernieuwbare... lees verder
Instrumenten van de raad
Ruim een jaar geleden, in mei 2018, trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Bij de term ‘verordening’ denken de meesten van ons aan lokale regelgeving. Hier gaat het om een Europese ‘wet’. De AVG heeft, zoals alle Europese wetten, rechtstreekse werking in Nederland en kwam in de plaats van de nationale Wet bescherming persoonsgegevens. In gemeenteland zat niet iedereen direct op het puntje van de stoel. Velen zagen de AVG eerst en vooral als een poging van Europa om machtsmisbruik tegen te gaan door commerciële grootverbruikers van persoonsgegevens als Facebook en... lees verder
Interview
Tijdens mijn korte periode als wethouder leerde ik Liesbeth Bloemen kennen als een bevlogen burgemeester die enthousiast vertelde hoe zij als burgemeester in Zoeterwoude bezig is met duurzaamheid. Indrukwekkend is haar manier waarop zij samen met haar inwoners in een klankbordgroep ‘Afval’ actief en continu op zoek is naar manieren om zo veel mogelijk afval te reduceren. Je bent sinds 2004 burgemeester van Zoeterwoude. Dat is een lange periode. Bloemen: ‘Ik wil niets anders. In een kleine gemeente heb je als burgemeester naast je wettelijke taken ook een inhoudelijke portefeuille. Zo ben ik,... lees verder
raad en gemeenterecht
Het bedrijven van gemeentepolitiek gebeurt vanuit ‘de politiek’, en wel in fractieverband. Fracties worden gevormd na de verkiezingen, en hebben een zekere band met de politieke partij waaruit zij zijn voortgekomen. Gemeenterechtelijk is een raad samengesteld uit individuele raadsleden. Dat staat in artikel 8 Gemeentewet. En in artikel 7 staat dat de raad de gehele bevolking van de gemeente vertegenwoordigt. Deze staatsrechtelijke werkelijkheid is in de politieke praktijk allang ingeruild voor het adagium dat de raad uit fracties bestaat. Een fractie is een belangrijke politieke werkelijkheid... lees verder
Redactioneel
Wie gaat er over? Die vraag wordt vaak gesteld als zich een probleem aandient. Bijvoorbeeld bij de vermeende slechte behandeling deze zomer van konikpaarden in natuurgebied Oostvaardersplassen. Provinciale Statenleden moesten hun reces onderbreken om te spreken over de vraag wie daar wat aan zou moeten doen. En de gedeputeerde kon vervolgens slechts, omstandig, uitleggen dat de provincie er niet over ging. De politieke werkelijkheid bleek een andere dan de juridische werkelijkheid. Een ordentelijke regeling van bestuurlijke bevoegdheden is daarmee van groot belang om helderheid en zekerheid... lees verder
De raad aan het werk
Sinds de DigiNotar-affaire, acht jaar geleden, staat informatieveiligheid hoog op de bestuurlijke agenda. Misbruik van privacygevoelige gegevens kreeg in dit decennium steeds meer aandacht. Recentelijk gaat de discussie steeds meer over de betrouwbaarheid van informatie. Welke middelen heeft u, als raadslid, om de veiligheid van informatiesystemen, de privacybescherming en de betrouwbaarheid van informatie te controleren? Precies acht jaar geleden ontstond de DigiNotar-affaire. Beveiligingscertificaten van DigiNotar bleken corrupt. Daardoor kon de beveiliging van de informatiesystemen van de... lees verder
De raad aan het werk
Het jaar 1992, nu 25 jaar geleden, was een rampjaar. De zwaarste ramp was de crash van een vrachtvliegtuig in twee flats in de Bijlmermeer. Ook bij een explosie in een chemisch bedrijf, een treinontsporing bij Hoofddorp en een brand in een Haags pension vielen meerdere doden te betreuren. Het rampjaar legde de noodzaak bloot om de veiligheidszorg in Nederland te versterken. Een jaar later werd de veiligheidsketen geïntroduceerd. Deze keten geldt nog altijd als het standaardmodel voor de brandweerzorg. De veiligheidsketen bestaat uit vijf schakels: 1. Proactie: wegnemen van structurele... lees verder
Interview
Op 5 maart 2018 bracht de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) de essaybundel #Woest uit. Met deze bundel biedt de ROB meer inzicht in hoe verontwaardiging kan leiden tot bepaalde grensoverschrijdende gedragingen. Centrale les in de bundel is dat de overheid zich kan voorbereiden op de verontwaardiging van burgers en mogelijk zelfs haar voordeel hiermee kan doen als zij deze onbevreesd tegemoet treedt. De uitdaging daarbij is dat de overheid zich kwetsbaar en zelfkritisch moet durven opstellen als de situatie daar om vraagt, maar dat zij tegelijkertijd daadkrachtig dient te blijven staan en... lees verder