Contact adverteren

RaadsledenNieuws is de informatiebron voor raadsleden en raadsgriffiers. Er is geen enkele studie die mensen opleidt tot gemeenteraadslid. Wel is er RaadsledenNieuws. Geschikt voor nieuwe, maar ook voor ervaren raadsleden. De onderwerpen zijn actueel, politiek interessant en leveren voor elk raadslid noodzakelijke sturingsinformatie.

Profiel lezer RaadsledenNieuws
65% geeft aan RaadsledenNieuws te gebruiken in de dagelijkse praktijk  
70% van de lezers leest RaadsledenNieuws altijd
79% van de lezers leest om bij te blijven op hun vakgebied
87% van de lezers vindt de kwaliteit goed tot zeer goed

Bereik magazine (print en digitaal)
Bereik magazine: ruim 3000 raadsleden  
Frequentie: 6 keer per jaar

Met RaadsledenNieuws bereikt u raadsleden en raadsgriffiers. Bel onze media-adviseur voor een advies op maat.

Saskia van der Tol
telefoon: 06 51979148
e-mail: s.v.d.tol@sdu.nl
e-mail: sdu.adverteren@sdu.nl
www.sduadverteren.nl