Colofon

RaadsledenNieuws is de informatiebron voor raadsleden en raadsgriffiers. Er is geen enkele studie die mensen opleidt tot gemeenteraadslid. Wel is er RaadsledenNieuws. Bestemd voor nieuwe en ervaren raadsleden. De onderwerpen zijn actueel, politiek interessant en leveren voor elk raadslid noodzakelijke sturingsinformatie. RaadsledenNieuws bestaat uit een magazine en een actuele website.

Redactie
drs. E.W.K. Meurs (Statengriffier provincie Zuid-Holland) (hoofdredacteur)
dr. G. Hagelstein (raadsgriffier gemeente Ede)
mw. drs. I. den Heijer (raadslid gemeente Lansingerland)
B. van Rooijen (raadslid gemeente IJsselstein)
drs. W.C.M. Voeten (raadsgriffier gemeente Etten-Leur)

Bureauredactie
Sdu Uitgevers
Redactie RaadsledenNieuws
Lia de Jong
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
e-mail: raadsledennieuws@sdu.nl

Uitgever
Dineke Sonderen
Postbus 20025, 2500 EA Den Haag
e-mail: d.sonderen@sdu.nl

Advertenties
Saskia van der Tol
Media Adviseur
telefoon: 06 519 791 48
e-mail: s.v.d.tol@sdu.nl
e-mail: sdu.adverteren@sdu.nl
www.sduadverteren.nl

Abonnementen
Raadsleden hebben hun eigen magazine (in print en digitaal) en actuele website, incl. uitgebreide kennisbank: RaadsledenNieuws! Inmiddels hebben al ruim 3000 raadsleden zich geabonneerd. Wilt u RaadsledenNieuws ook ontvangen, abonneer u dan vandaag nog.

Neem dan vooral een abonnement met uw hele fractie of, nog voordeliger, met de hele raad. De prijs voor het abonnement is namelijk lager naarmate er binnen uw gemeente meer abonnementen worden afgesloten.

Met RaadsledenNieuws wordt uw rol binnen de gemeente verduidelijkt en worden u handvatten aangereikt om die rol te vervullen. De artikelen zijn praktisch van aard en geven u de informatie en tips die u bij de uitvoering van uw taak nodig hebt. De artikelen worden bekeken en geanalyseerd vanuit uw positie als raadslid. Niet alleen bedoeld voor nieuwe, maar ook zeker voor al langer zittende raadsleden. De positie van raadsleden is door het duale stelsel ingrijpend veranderd. RaadsledenNieuws ondersteunt u in uw nieuwe rol.

Minimale abonnementsperiode is één jaar

Sdu Klantenservice, www.sdu.nl/service, tel. 070 378 98 80.
Schriftelijk opzeggen uiterlijk twee maanden vóór het einde van de abonnementsperiode bij Sdu Klantenservice, Postbus 20025, 2500 EA Den Haag.