De APV in verkiezingstijd

Iedere gemeente heeft een algemene plaatselijke verordening (APV). Eens in de zoveel tijd worden er artikelen toegevoegd, aangepast of verwijderd en stelt de gemeenteraad de nieuwe APV vast. Als je de APV's van verschillende gemeenten naast elkaar legt, dan zie je dat sommige artikelen op de letter nauwkeurig exact hetzelfde zijn. Zeker een "VNG-dingetje".

Iedere burger wordt geacht zich aan de APV te houden. Dat mag je zeker van politici verwachten. Maar zo vanzelfsprekend is dat allemaal niet. Ook niet dat er consequent op gehandhaafd wordt en daarbij geen onderscheid des persoons wordt gemaakt. Dat de praktijk anders uitwijst, blijkt wel uit het volgende waar gebeurde verhaal in de Flevopolder.

In elke gemeente wordt er in campagnetijd door politieke partijen op straten en pleinen geflyerd. Maar in Dronten is daar anno 2015 een heuse ontheffing voor nodig met bijbehorende legeskosten en aanvullende voorwaarden. Legeskosten als een vorm van afvalstoffenheffing. Terwijl de provincie Flevoland maar liefst €350.000,= uittrekt om kiezers naar de stembureau's te lokken, hanteert de gemeente Dronten voor politieke partijen een soort van ontmoedigingsbeleid. 
Echter, wie de ontheffing niet aanvraagt hoeft zich geen zorgen te maken want er wordt niet op gehandhaafd. Sterker nog, bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft geen enkele politieke partij de ontheffing aangevraagd, terwijl de gemeenteraad de APV in 2013 nog heeft vastgesteld.
Voor wie geldt dan eigenlijk dit artikel? Voor boeren, burgers en buitenlui? Plaatsen politici, die de regels bepalen en van wie je goed voorbeeldgedrag mag verwachten, zich boven het volk? Of is het een onzinnig en dus overbodig artikel in de APV?
Stel je het eens voor wat een landelijke verkiezingscampagne politieke partijen extra zou kosten als je in alle 393 gemeenten legeskosten à €38,10 zou moeten betalen om te mogen flyeren.

Afdeling 3. Verspreiden van gedrukte stukken

Artikel 2:6 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen
  1. Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op door het college aangewezen openbare plaatsen.
  2. Het college kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.
  3. Het verbod is niet van toepassing op het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen.
  4. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid.
  5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.


Marianne van de Watering
Fractievoorzitter LEUC
Lelystads Enthousiast Uniek Collectief

Geschreven door Marianne van de Watering (Raadslid Leefbaar Lelystad)
Waardeer dit bericht: 
Nog geen beoordelingen
Deel dit bericht: