Perikelen van het Binnenhof horen thuis in de Tweede Kamer

Wat is er aan de hand als een lager bestuursorgaan (gemeente) een hoger bestuursorgaan (kabinet) wil corrigeren op hun beleid? Het gaat dan in ieder geval over iets dat mensen raakt en waar de meningen sterk over verdeeld zijn.

De kabinetscrisis is dan wel bezworen met een ‘bed-bad-brood akkoord’, maar daarmee zijn de gemoederen erover nog niet bedaard. Zeker niet in het land. Sommige gemeenten die nu voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers zorgen hebben al aangekondigd daar niet mee te zullen stoppen.
Elders wordt er een motie ingediend om juist basisvoorzieningen te gaan organiseren. De aangekondigde boete, ten koste van nieuwkomers, maar even vergetend. Als dat dan geïnitieerd wordt door een partij, die landelijk met dit akkoord heeft ingestemd, dan vraag ik me af hoe bij die partij de interne verhoudingen zijn en of dit de juiste manier is om je onvrede over het beleid te laten blijken.
Er is zelfs een partij die op hun landelijke website een voorbeeldmotie heeft geplaatst voor hun raadsleden. Gemeenteraden worden zo in stelling gebracht tegen het kabinetsakkoord over het asielbeleid. Maar is het wel verantwoord dat lokale politici hun burgemeester oproepen tot bestuurlijke ongehoorzaamheid? Is hierover niet meer een rol voor de VNG weggelegd? Of gewoon voor de Tweede Kamerleden?

De onenigheid tussen de regeringspartijen over het asielbeleid verspreidt zich nu als een olievlek over het land en dringt door tot menig raadzaal. Emoties en de leedverhalen voeren daarbij de boventoon. En het is ook meelijwekkend en dat speelt in op je gevoel. Maar los van of je nu voor of tegen dit asielbeleid bent, vraag ik me af of het wel terecht is dat landelijke partijen hun statement in de gemeenteraden maken als het gaat over perikelen van het Binnenhof.

Geschreven door Marianne van de Watering (Raadslid Leefbaar Lelystad)
Waardeer dit bericht: 
Nog geen beoordelingen
Deel dit bericht: