Zomerreces

Elk jaar ligt de politieke besluitvorming in de zomermaanden stil. Zomerreces wordt dit genoemd.
In mijn gemeente vinden er standaard in alle schoolvakanties geen raadsvergaderingen plaats.
Wat de achterliggende gedachte daarvan is, is mij niet bekend, maar het zou te maken kunnen hebben met het combineren van het raadswerk met de zorg voor schoolgaande kinderen. Klinkt op zich wel logisch, want je hebt als raadslid met nog een baan buitenshuis en vaak een gezin, heel wat ballen in de lucht te houden. Goed in balans blijven is dan een hele toer.
Toch gaat het niet voor alle raadsleden op dat er tijdens het zomerreces helemaal niets aan politieke activiteiten wordt gedaan. Eerder heeft onze gemeenteraad in het zomerreces een zogeheten Zomerraad gehouden, waarbij er op uitnodiging wekelijks werkbezoeken zijn afgelegd. En dit jaar hebben we naast een informele sessie met een wethouder ook nog een werkbezoek gebracht aan de Marker Wadden, een project in aanleg in het Markermeer. Sommige raadsleden benutten het zomerreces om een korte zomerstage te houden. Maar er zijn ook raadsleden die strikt vasthouden aan geen politiek tijdens schoolvakanties en daar wat rigide of ouderwets in zijn.
Er klinken ook geluiden dat het zomerreces niet meer van deze tijd is. In de regel geeft zes tot acht weken ‘niets doen’ na het zomerreces een overvolle agenda met bespreekstukken. Er valt op zich dus  wel iets voor te zeggen om het zomerreces anders in te richten, al is het ook zo dat raadsleden net als ieder ander mens gewoon zelf hun vakantiemoment in de zomerperiode willen bepalen en dat met hun partner willen kunnen afstemmen, zónder dat je je daarbij voor besluitvormende vergaderingen moet afmelden. Even uit de ratrace zijn is goed om de batterij weer op te laden en daar helpt het zomerreces wel bij.

Geschreven door Marianne van de Watering (Raadslid Leefbaar Lelystad)
Waardeer dit bericht: 
Nog geen beoordelingen
Deel dit bericht: