Motiemarkt, een opkomend fenomeen in de lokale democratie

Een motiemarkt betrekt burgers op een creatieve manier bij de besluitvorming van de gemeenteraad. Op een motiemarkt worden ideeën van bewoners door henzelf aan de gemeenteraad gepresenteerd. Het is eigenlijk dus meer een ideeënmarkt, waar burgers en raadsleden met elkaar in gesprek gaan over de meest uiteenlopende ideeën. Raadsleden kunnen deze ideeën ‘adopteren’ en samen met de initiatiefnemer een bruikbare motietekst opstellen.

Steeds meer gemeenten gaan ermee aan de slag: Enschede, Deventer, Hengelo, Almelo en Almere. Net als Beuningen en Hilversum had ook Lelystad dit jaar voor het eerst een motiemarkt voorafgaand aan de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad.
Of dat nu het beste moment is betwijfel ik, omdat de uitvoering van de meeste ideeën toch enig budget vragen. In dat opzicht is voorafgaand aan de voorjaarsnota/kadernota/perspectiefnota een beter moment. Dan kan het college er bij de begroting alvast rekening mee houden.

Hoe sympathiek een motiemarkt zo op het eerste oog ook is, er zitten toch ook haken en ogen aan. Met name het gevaar van populisme dreigt, zeker als het weer verkiezingstijd is. Zo zou het er bij een motiemarkt niet om moeten gaan wie als eerste (hoofdindiener) een motietekst aan de andere raadsfracties rondstuurt. Dan heb je de gedachte achter de motiemarkt niet begrepen, maar probeer je politiek te scoren met de ideeën van burgers. Het aloude bekende ‘pronken met andermans veren’.
De keerzijde is dat mensen met leuke ideeën behoorlijk teleurgesteld kunnen zijn als het idee door de politiek niet opgepakt wordt.

Wat me verder bij de motiemarkt opviel was dat veel indieners niet op de hoogte waren van andere mogelijkheden om hun ideeën te laten uitvoeren. Zo zijn dat in Lelystad op dit moment: subsidie (1), het project ‘mensen maken de buurt’ (2) de ideeënmakelaar (3) het transitiefonds sociaal domein (4) en voor de wijk Lelystad-haven in 2017 ook het buurtbudget (burgerbegroting)(5).
Dit geeft toch stof tot nadenken. Hoe kan het dat burgers hiermee onvoldoende bekend zijn? Bovendien, laten we wel wezen, zo’n motiemarkt leverde toch behoorlijk extra werk op en dan is het jammer bezig te zijn met ideeën die eigenlijk op een andere manier gehonoreerd kunnen worden.

Enfin, een goede evaluatie is zeker op zijn plaats. Niet alleen voor ‘mijn gemeenteraad’, maar wanneer de motiemarkt in meer gemeenten een vervolg gaat krijgen is het goed om de leerpunten goed in kaart te hebben.

1. www.lelystad.nl/subsidies
2. www.lelystad.nl/mensenmakendebuurt
3. www.lelystad.nl/4/Gemeente/Blijf-op-de-hoogte/Nieuws-2016/Nieuws-2016-Mei/Lelystad-heeft-een-ideeenmakelaar.html?highlight=Ideeënmakelaar
4. https://besluitvorming.lelystad.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-1/2016/11-oktober/18:45/Proces-Transitiefonds-Sociaal-Domein/2-Bijlage-proces-transitiefonds-voorstel-raad-DEF-1.pdf
5. https://besluitvorming.lelystad.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-1/2016/01-november/18:45/Experiment-burgerbegroting/1-Startnotitie-experiment-burgerbegroting-1.pdf

Geschreven door Marianne van de Watering (Raadslid Leefbaar Lelystad)
Waardeer dit bericht: 
Nog geen beoordelingen
Deel dit bericht: