De Omgevingswet: hoe pakken we het aan?

Een raadslid heeft het er maar druk mee. Naast het reguliere raadswerk zijn er in de afgelopen periode maar liefst drie transities op de gemeenten afgekomen, de een nog ingewikkelder en ingrijpender dan de andere. Maar alle drie hebben ze gemeen dat het mensen raakt en besluiten erover van invloed zijn op het leven van onze inwoners. En dáár doe ik het voor, althans voor mij persoonlijk is dat een belangrijke drijfveer om politiek actief te zijn in de gemeenteraad. 

De komende jaren krijgen we met de invoering van de Omgevingswet te maken. Een nieuwe wet die opnieuw een ingrijpende verandering gaat geven. Want de wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving gaan ermee op de schop. Het moet eenvoudiger en beter worden en participatie wordt belangrijker. Maar vooralsnog is het nog een hele toer om daar te komen. Zijn de meeste raadsleden nog onvoldoende op de hoogte wat de Omgevingswet precies inhoudt en wat de gevolgen ervan zijn in ons raadswerk. Dat geldt ook voor mij en daarom leek het me goed om naar de ‘Raad op Zaterdag’ van de VNG te gaan met als thema de Omgevingswet. Een eyeopener en reden genoeg om me er nu toch echt al meer in te gaan verdiepen.

Als ik kijk naar mijn eigen gemeente hebben we nog een flinke klus te klaren en zijn we nog niet veel verder dan een korte uitleg van het college over de Omgevingswet, een gestrande pilot over een appartementencomplex na protest van omwonenden en het opstarten van een begeleidingsgroep. Hiermee leunen we als gemeenteraad nog teveel achterover. Het zit nog niet op ons netvlies en we nemen een te afwachtende houding aan. Gaat het nog niet over hoe we plannen en maatregelen beter kunnen laten aansluiten op wat inwoners vinden en ontbreekt visie hoe we het gaan aanpakken.

 

Geschreven door Marianne van de Watering (Raadslid Leefbaar Lelystad)
Waardeer dit bericht: 
Gemiddeld: 3 (2 stemmen)
Deel dit bericht: