De onderstroom in de gemeenteraad

In de gemeentepolitiek zijn de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders de belangrijkste spelers. Dat is algemeen bekend. Iedereen zou zich daarbij moeten inzetten voor het belang van de gemeente en haar burgers. 

In de regel zie je een college eensgezind naar buiten treden. Dat het onderling niet altijd pais en vree is, is voor de buitenwereld pas goed merkbaar als het klapt. Want ja, ook een college hangt de vuile was zo maar niet buiten.

Dan heb je binnen de raad nog de verhouding coalitie-oppositie. Collegepartijen hebben nu eenmaal hun handtekening onder het coalitieakkoord gezet en dat schept verplichtingen. Terwijl de oppositiepartijen veel meer de vrije hand hebben. Dat is op de publieke tribune vooral merkbaar in een meer kritische houding van oppositiepartijen, terwijl coalitiepartijen veelal het goede werk van hun eigen wethouder aanprijzen.

Maar soms speelt er nog meer, wat over het algemeen voor de buitenwereld niet zichtbaar is. En dat zit hem in de nauwe persoonlijke banden tussen raadsleden onderling. Op zich is het natuurlijk prima dat er ook buiten de politiek goede contacten met leden van andere fracties zijn. Maar toch vind ik het wat vreemd als er bijvoorbeeld tussen leeftijdsgenoten in de raad van verschillende fracties volop geappt wordt over andere raadsleden. Want als de lijntjes zo amicaal zijn, heeft dat ook invloed op elkaars politieke besluitvorming. Vriendschappelijke beïnvloeding binnen de politiek. Waar de oudere garde elkaar treft op de golfbaan, gaan de jongelui met elkaar op stap en appen zij onderling tijdens de debatten in plaats van openlijk even schorsen voor overleg. Het is een onderstroom in de gemeenteraad die voor de meesten onzichtbaar is, maar wel degelijk een zekere invloed heeft. Waarbij soms ook de ‘gunfactor’ bij de stemming om de hoek komt kijken. Triest, want je stem moet je uitbrengen op inhoudsniveau en niet op betrekkingsniveau.

Geschreven door Marianne van de Watering (Raadslid Leefbaar Lelystad)
Waardeer dit bericht: 
Nog geen beoordelingen
Deel dit bericht: